Magnified Healing

De focus ligt op het hart, verbonden met de bron en het middelpunt van de aarde. In dit healingssysteem maak je verbinding met de energie, die slechts door de Meesters van de Witte Broederschap gebruikt kon worden. Door ons groeiend bewustzijn kunnen we de trillingen van deze healings energie oppakken en zijn we er klaar voor om mee te werken. Basis kenmerken van deze healingen zijn: gesproken tekst, bewegingen en ademhalingen. De cliënt is daardoor op verschillende bewustzijnsniveaus betrokken bij de healingen. Dat werkt ondersteunend in het proces. De behandelingen zijn kort en zeer direct. De behandeling van het zenuwstelsel, duurt bijvoorbeeld maximaal een minuut met een krachtige verbinding en aarding als gevolg. Intentie is een krachtig middel om te werken met de energie op fysiek, etherisch, emotioneel, mentaal en spiritueel, opdat meer volmaaktheid, vrijheid, overvloed en vreugde gemanifesteerd kan worden. We vinden steeds meer de antwoorden in ons zelf en zijn niet alleen kanaal voor de energie, maar zijn ook de energie. De healingen zijn te gebruiken voor zelf behandeling, behandeling van de ander, van situaties en als behandeling op afstand. Kijk voor meer informatie op de officiële website van Magnified Healing®.

Verschil tussen Reiki en Magnified Healing

Reiki en Magnified Healing® zijn beiden vibrationele energie healingen. Reiki is gekanaliseerde energie en wordt het lichaam van de persoon binnen geleid. Het lichaam neemt de energie op en gebruikt het tot het niveau van acceptatie van het individu die de energie ontvangt. Magnified Healing® is een vijfde dimensie healing energie(met focus op het hart). Met Magnified Healing® creëer je samen met god. Je wordt de energie. Je bent mede Schepper. De Magnified Healing® energie gaat van de ene hand naar de andere hand door het lichaam van de cliënt heen, onmiddellijk alle disharmonische energieën en disbalansen loslatend, die worden gestuurd naar het oor transformatie. De voorkeur wordt gegeven om Magnified Healing® en Reiki niet bewust samen te gebruiken, omdat ze niet op dezelfde manier “werken”. Ze zijn wel beide aanwezig wanneer je een van beide gebruikt. Met Magnified Healing® kun je orgaan transplantaties doen, in totaliteit leven, het Lichtlichaam bouwen, het activeren van al de strengen van DNA en het activeren van de Vijf Hogere Lichamen(welke verschillen van de auralagen). Magnified Healing is eigenlijk een Ascension Inwijding. Het geneest op alle niveaus, fysiek, emotioneel, mentaal, etherisch, spiritueel, etc.. Het introduceert de student ook bij de Hiërarchie.

Contact