Telefoon

+31(0)6 12988198

Email

info@spiritueelcentrumyuna.nl

Openingstijden

Ma - Vrij: 09:00 - 17:00

Engelen inwijdingen

Altijd al meer in verbinding willen staan met de Engelen?

Door de inwijding maak je kennis met de energieën van de Engelen waardoor je goed weet hoe hun nabijheid kan worden aangevoeld. Na de inwijdingen merk je sneller op als ze jou iets willen meedelen en hoe je een bepaalde engel om hulp kan vragen. De inwijding zal de communicatie tussen de Engelen en de ingewijde persoon verbeteren. Het contact zal makkelijker verlopen en de mogelijkheden zullen uitgebreider zijn dan zonder inwijdingen. Je kan ze aanroepen wanneer jij dat nodig vindt.

Je kunt als ingewijde persoon de Engelen vragen om boodschappen aan je door te geven vanuit de andere kant. Werken met de engelen is en blijft bijzonder. Deze inwijdingen zijn voor iedereen die zich verbonden voelt met de Engelen en voor een ieder die open staat voor connectie met de Engelen.

Engelen zijn geschapen door God en hebben o.a. de opdracht om de mensheid zowel collectief als individueel in het evolutieproces te helpen. Engelen schijnen al voor de schepping van de wereld geschapen te zijn. Het zijn onstoffelijke wezens, noch man, noch vrouw maar zij kunnen zich ook in de stof manifesteren. Dit gebeurt alleen als dit nodig is.

Als je je open stelt voor de engelenenergie dan kunnen er grote en kleine wonderen in je leven gaan plaats vinden. Altijd word je gehoord en verhoord. Niet altijd krijg je waar je op hoopt of verwacht. Maar altijd word je die kans of die situatie geboden, die op dat moment goed is voor jou leven. Het sleutelwoord is vertrouwen.

Een engelen inwijding is een manier om op een speciale manier in contact te komen met de Engelen. Een inwijding is een rituele handeling, waarbij men de positieve krachten vanuit de spirituele wereld naar de desbetreffende persoon haalt. In dit geval om de deugden van de Engelen te verankeren in het wezen van die persoon. Men wordt door deze inwijding op een hoger spiritueel niveau geplaatst. Dit houdt in dat er met behulp van engelen uw vragen beantwoorden zullen worden. Het werken met engelen is prettig omdat zij niet religieus gebonden zijn en graag voor ons klaar staan. Veel mensen weten niet dat zij gewoon gebruik mogen maken van hun eigen engelen. Je zult hiermee worden begeleid en je zult je leven zien veranderen.

Aartsengeleninwijding eerste niveau

Voordat je wordt geboren ontvang je een engel. Deze engel is je geboorte-engel. Deze engel blijft aan je zijde om je te steunen, je te begeleiden en je bij te staan. Tot je over gaat naar gene zijde. Tijdens de eerste inwijding krijg je de naam van je eigen geboorte-engel te horen en wat deze engel te betekenen heeft. Je krijgt meer inzicht waarom dingen in ons leven gebeuren of plaats gevonden hebben. Na je inwijding kun je heel veel zaken plaatsen. Tijdens deze inwijding ga en mag je in liefde gaan loslaten. Samen met de hulp van jouw geboorte-engel. Je zult versteld staan wat dit met lichaam en geest kan doen en hoe een engelen inwijding je leven kan veranderen.

De eerste vijf Aartsengelen krijgt je ter beschikking : aartsengel Michaël, aartsengel Metatron, aartsengel Sandalfon, aartsengel Haniël en aartsengel Ariël.

 

Aartsengeleninwijding tweede niveau

Tijdens de tweede  inwijding ga jij je intuïtie beter gebruiken en beter begrijpen waarom dingen in je leven plaats vinden. In het tweede niveau ontvang je een symbool. Dit symbool bekrachtigt de engelenenergie. Je zult beter gaan aanvoelen en begrijpen waarom mensen in je leven komen en weer uit je leven gaan. Deze inwijding geeft jou heel veel kracht. Door deze inwijding kun je mensen gaan helpen en behandelen.

De volgende vijf aartsengelen krijg je ter beschikking: aartsengel Uriél, aartsengel Gabriël, aartsengel Raguël, aartsengel Jofiël en aartsengel Raziël.

 

Aartsengeleninwijding derde niveau

Tijdens de derde inwijding wijden de engelen je in het hoogste niveau van de energie. Je eigen energie wordt omhoog getild naar een hoger Engelenenergieniveau (je wordt gevoeliger voor trillingen die je uit de hogere sferen binnen krijgt). Alle zintuigen werken samen met je gevoel. Communiceren met de engelen is wat je vanaf nu zult ervaren. In het derde niveau ontvang je het lichtsymbool om samen met de engelen in het witte licht als lichtwerker te dienen.

De volgende vijf aartsengelen krijgt je ter beschikking: aartsengel Rafaël, aartsengel Jeremiël, aartsengel Chamuël, aartsengel Azraël en aartsengel Zadkiël.

Vanaf nu mag  je anderen mensen ook inwijden met deze liefdevolle energie van de engelen op alle niveaus in onvoorwaardelijk liefde. Alleen in het witte licht is healing mogelijk!