Telefoon

+31(0)6 12988198

Email

info@spiritueelcentrumyuna.nl

Openingstijden

Ma - Vrij: 09:00 - 17:00

Opleiding tot spiritueel werker

Wat is een Spiritueel Werker?

Een spiritueel werker is een persoon die op een praktische wijze zijn unieke kwaliteiten gebruikt om een cliënt of een groep professioneel te coachen op de gestelde hulpvraag.

Een spiritueel werker heeft zich intensief bezig gehouden met zijn persoonlijke groei- en bewustwordingsproces en is bekwaam in diverse technieken en manieren van effectief coachen. Hij/zij heeft geleerd hoe je betrokken en menselijk kunt zijn in je relatie met de ander, hoe je ruimte aan de ander kunt laten en werkelijk kunt luisteren. Hoe je kunt inschatten wanneer iemand doorverwezen dient te worden naar andere gespecialiseerde instellingen of organisaties. Daarnaast is iedere spiritueel werker ervaringsdeskundige op een aantal specifieke thema´s waar mensen voor terecht kunnen.

Een spiritueel werker leert de cliënt om verantwoording te nemen in het hier en nu en creatief met zijn hulpvraag te werken. Naast probleemoplossend maatwerk kan een spiritueel werker ook een langer traject voor persoonlijke groei aanbieden.

Hij/zij werkt met een aantal technieken en vormt een praktische steun zodat;

mensen effectief leren om hun kwaliteiten te gebruiken en hun persoonlijke leiderschap uit te dragen.

mensen inzien wat hun probleem is en vaardigheden ontwikkelen om dit op eigen kracht aan te pakken

Mensen leren de steun uit hun naaste omgeving hierbij te gebruiken

mensen leren hun gevoelens te uiten en te verwerken en beslissingen te nemen uit eigen verantwoordelijkheid

mensen voorkeurshandelingen en gedragspatronen in een situatie kunnen loslaten zodat bewustzijn en vrijheid van handelen groeien

mensen leren om de omgeving als heldere spiegel van zichzelf te ervaren.

Wat is eenheidsbewustzijn?

Eenheidsbewustzijn wil zeggen dat je bewustzijn is afgestemd op de eenheid, dat je ervaart dat alles Eén is. Dat er geen verschil meer is tussen jou en mij. Dat je contact kunt maken vanuit je diepste zijn met het diepste zijn van een ander. Op die laag van bewustzijn merk je dat er werkelijk geen verschil is tussen jou en een ander, tussen jou en een dier, een plant, een boom, de zon, de wind, de aarde. Dit wil niet zeggen dat eenheid je individualiteit aantast, je blijft het unieke wezen dat je bent.

Hoe kun je groeien in Eenheidsbewustzijn?

De poorten van Eenheidsbewustzijn die zich bevinden in de hogere gebieden zijn pas sinds korte tijd weer opengegaan voor de mensen en de aarde. Dit betekent dat er allemaal nieuwe energieën neerdalen over de aarde. Wij kunnen ons dus afstemmen op deze nieuwe energieën die zo sterk zijn dat ze een enorme versnelling kunnen aanbrengen in onze groei van dualiteit naar eenheid.Het bijzondere van deze tijd is dat vele lichtwezens de mens meer dan ooit tevoren willen helpen de stap van dualiteit naar eenheid te zetten. Het is dus zinvol om je af te stemmen op deze nieuwe stromen van Goddelijke liefde, Eenheidsbewustzijn en nieuwe prachtige inzichten. Ze zullen je meer dan ooit helpen om je bewustzijn te verruimen.

De belangrijke rol van onze Krachtplaats en de Engelen in deze tijd.

Het is zo dat onze Krachtplaats en de Engelen in deze tijd een hele belangrijke rol spelen bij onze groei van dualiteit naar eenheid. Onze Krachtplaatsen leiden je binnen in de Eenheid. Zij hebben als hoofdfunctie je te laten ervaren wat Eenheid is tussen alle Rijken en ook wat de eenheid is in jezelf, hoe dat voelt, wat dat doet met je gevoelens en je bewustzijn. Dit is een prachtig proces, want je wordt stap voor stap binnengeleid in een wereld waarnaar je zo lang verlangde en die je zo lang zocht in deze wereld, maar nooit echt kon vinden. Deze ervaring doet zoveel met je. Ook wij hebben deze ervaringen doorlopend en wij zijn iedere dag weer verbaasd en verrukt tegelijk. Wat een zegeningen!